ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ, ขนาดท่อ PE ร้อยสายไฟ

 ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ / SIZES OF HDPE CONDUIT PIPE
ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มตั้งแต่ขนาด 20 มม.-200 มม.สำหรับ ท่อHDPE ร้อยสายไฟ Class I (PN 6)และ
ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ Class II (PN 4)จะเริ่มตั้งแต่ขนาด 32 มม.-200 มม.ท่อ PE ร้อยสายไฟมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถผลิตออกมาเป็นม้วนได้ ม้วนละ 50 เมตรและ 100 เมตร  

  ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ / ราคาท่อ PE ร้อยสายไฟ

                                                                              หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
                                                         SAP HOME CENTER LTD.,PART.
                                                             www.saphomecenter.com
                                                               Email:saphomec@gmail.com
                                                                        โทร:092-775-9000,02-876-1731
                                                                         Fax:02-876-1733
                                                                    สายด่วน:085-567-1222

Visitors: 230,511