ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด (COMPRESSION), ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด (COMPRESSION), ขนาด ราคาข้อต่อท่อ HDPE, ขนาด ราคาขัอต่อท่อ PE,

ราคา ข้อต่อท่อ HDPE / ราคา ข้อต่อท่อ PE

ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด (COMPRESSION), ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด (COMPRESSION), ขนาด ราคาข้อต่อท่อ HDPE, ขนาด ราคาขัอต่อท่อ PE,


Sap Home Center จำหน่าย ข้อต่อ ท่อ HDPE ท่อ PE หลากหลายขนาด มาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อต่อ ท่อ HDPE ท่อ PE ระบบ Compressionเป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบท่อPE ในการเชื่อมต่อกัน ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE จะผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำดื่มโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนและมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณท์ ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด สามารถรับแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ มีความสะดวก ปลอดภัย และติดตั้งง่ายแค่นำท่อ PE สวมเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนเกลียวให้แน่น ไม่ต้องทากาวหรือใช้เทปพันเกลียวที่มักจะเสื่อมสภาพและทำให้รั่วซึมได้ ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัดสามารถต่อท่อ HDPEได้ตั้งแต่ขนาด 16มม.ถึง 110 มม.


หากสนใจสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูล เช็ค ราคา ข้อต่อท่อ HDPE / ราคา ข้อต่อท่อ PE
ข้อต่อ ท่อ HDPE ข้อต่อ ท่อ PE แบบสวมอัด (Compression Fitting)

 ได้ที่ โทรศัพท์ : 085-567-1222, 092-775-9000, 02-876-1731

 


              ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัด(Compression Fitting)                                     

ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด หรือข้อต่อท่อHDPE ระบบ Compression เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบท่อPE ในการเชื่อมต่อกัน ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE จะผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำดื่มโดยเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานทุกขั้นตอนและมีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณท์ ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด สามารถรับแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ มีความสะดวก ปลอดภัย และติดตั้งง่ายแค่นำท่อ PE สวมเข้ากับข้อต่อแล้วหมุนเกลียวให้แน่น ไม่ต้องทากาวหรือใช้เทปพันเกลียวที่มักจะเสื่อมสภาพและทำให้รั่วซึมได้ ข้อต่อท่อ PE แบบสวมอัดสามารถต่อท่อ HDPEได้ตั้งแต่ขนาด 16มม.ถึง 110 มม.      
       


                                    ราคาข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด ราคาข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด

                                                          ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อตรง              ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อตรงเกลียวใน                ขาย จำหน่ายข้อต่อท่อ HDPE ท่อ PE ท่อพีอี ท่อเอชดีพีอี แบบสวมอัด               ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อตรงเกลียวนอก    

                                                          ข้อต่อ HDPE PE แบบข้องอ 90 องศา              ข้อต่อ HDPE PE แบบข้องอ 90 องศา เกลียวใน                ข้อต่อ HDPE PE แบบข้องอ 90 องศา เกลียวนอก                ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อ 3 ทาง           

                                                         ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อ 3 ทางเกลียวใน               ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อ 3 ทางเกลียวนอก                ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อตรงนอก                ข้อต่อ HDPE PE แบบปลั๊กอุด 
 
                                  
                      ข้อต่อ HDPE PE แบบลดเหลี่ยม           ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อตรงลด


                                   ข้อต่อ HDPE PE แบบข้อต่อ 3 ทางลด         ข้อต่อ HDPE PE แบบแคลัมรัดแยกออก 2 ด้าน    


วิธีการต่อข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด (COMPRESSION FITTING)  
  
 
การต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE,ข่อต่อท่อ HDPE แบบCompression,ข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด PE,ข่อต่อท่อ PE แบบCompression  การต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE,ข่อต่อท่อ HDPE แบบCompression,ข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด PE,ข่อต่อท่อ PE แบบCompression  การต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE,ข่อต่อท่อ HDPE แบบCompression,ข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด PE,ข่อต่อท่อ PE แบบCompression  การต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE,ข่อต่อท่อ HDPE แบบCompression,ข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด PE,ข่อต่อท่อ PE แบบCompression  การต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อHDPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด HDPE,ข่อต่อท่อ HDPE แบบCompression,ข้อต่อท่อPE แบบสวมอัด,ข้อต่อท่อแบบสวมอัด PE,ข่อต่อท่อ PE แบบCompression 
 1.ลบมุมปลายท่อ วัดความลึก แล้วทำเครื่องหมาย 2.คลายฝาข้อต่อ ตรวจสอบว่าแหวนยาง
 แหวนดันและแหวนรัดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 
สวมข้อต่อที่ปลายท่อ
3.ใส่ฝาครอบ แหวนรัด แหวนยางกันรั่ว
(O-RING) ที่ปลายท่อ 
4.สวมข้อต่ออีกข้างเข้าหากันแล้วดันให้สุด  5.ใช้มือขันน๊อตแล้วใช้ประแจขันให้แน่น 

เช็คราคาสอบถามข้อมูล ท่อ PPR ท่อพีพีอาร์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 525,793