หน้าจานและเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ

                                           

 

                                     /หน้าจานเกลียวใน                         หน้าจานตาบอด 

                                     
หน้าจานตาบอดเหล็กเหนียว                         หน้าจาน_BACKING_RING. 

                                     
หน้าจานตาดีเหล็กเหนียว                         ตุ๊กตารับท่อ   

                                     
MACHANICAL_COUPLING

 

            

Visitors: 531,165