เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE 
 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่นWK M110/40 Dia.Range: 40mm-110mm
 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK M 110/40 


 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่นWK M160/50 Dia.Range: 50mm-160mm
 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK M 160/50
 


  เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่นWK M200/90 Dia.Range: 90mm-200mm
  เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK M 200/90

  เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 180/90 SA Dia.Range:90mm-180mm
 
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 180/90 
  เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่นWK 250/90 SA Dia.Range: 90mm-250mm 

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 250/90           

 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 315/110 SA Dia.Range:110mm-315mm
 
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 315/110 

  เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 400/160 SA Dia.Range:160mm-400mm

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 400/160 
 
 เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 500/200 SA Dia.Range:200mm-500mm
 
เครื่องเชื่อมท่อ HDPE รุ่น WK 500/200

 

  

Visitors: 407,038