ท่อสั้น เหล็กหล่อ

          

          

                                       ท่อสั้นหน้าจานปากระฆังเหล็กหล่อประปา                      ท่อสั้นหน้าจาน2ด้านเหล็กหล่อประปา   

                                       ท่อสั้นหน้าจาน1ด้านเหล็กหล่อประปา                      ท่อสั้นหน้าจาน1ด้านเหล็กหล่อประปา 

                                       ท่อสั้นปีกกลางหน้าจาน_1_ด้าน                      ท่อสั้นปีกกลางหน้าจาน_2_ด้าน

Visitors: 531,171