ท่อ PROPIPE ท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก

 ท่อ PROPIPE ท่อลอนพีอีเสริมเหล็ก

ท่อ Propipe เป็นท่อลอนพอลีเอทีลีนเสริมเล็ก สำหรับระบายน้ำและลำเลียงน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ Propipe คือท่อระบายน้ำผนังเบาชนิดลอน ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง HDPE(High Density Polyethylene) ภายในตัวท่อจะเสริมด้วยแผ่นเหล็กที่ลอนของท่อ และหุ้มหรือเคลือบด้วยพลาสติก HDPE ทำให้ท่อ Propipe มีแข็งแรง ทนทาน ต่อแรงกดทับจากด้านนอก ทั้งแรงกดทับของน้ำหนักจากรถที่สัญจรไปมา แรงกดทับน้ำหนักดินถมที่กระทำโดยรอบตัวท่อเมื่อฝังกลบอยู่ใต้ดิน ทำให้ท่อ Propipe มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าท่อระบายน้ำชนิดอื่นทั้งความทนทาน มีน้ำหนักเบา อายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50 ปี จากการออกแบบท่อ Propipe ด้วยวิธีการเสริมแผ่นเหล็กที่ลอนของท่อและเคลือบด้วยพลาสติก HDPE ทำให้ท่อมีความต้านทานต่อแรงกดและแรงกระแทกได้ดี ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีและการทรุดตัวของพื้นดิน อายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่จำเป็นว่าจะมีการรื้อถอนหรือมีการซ่อมแซมบ่อยๆเพราะท่อ Propipe ตอบสนองต่อความต้องการทุกอย่าง ทั้งความแข็งแรง ทนทาน และอายุการใช้งาน
ท่อ (PROPIPE)มีความยืดหยุ่น สามารถโค้งและให้ตัวได้ดี ทำให้ประหยัดข้อต่อ ผิวภายในท่อโปรไพ้พ์มีความเรียบ แรงเสียดทานต่ำทำให้การไหลของน้ำสะดวกรวดเร็ว สามารถเลือกใช้ขนาดท่อได้ตามความต้องการของปริมาณการไหลมีขนาดตั้งแต่ 300มม. ถึง 3000มม. การเชื่อมต่อก็สะดวกและรวดเร็วด้วยการเชื่อมแบบอีเลคโตรฟิวชั่น (Electro Fusion)และระบบลวดเชื่อม PE หลอมละลายด้วยเครื่องเชื่อม (Extrusion Plastic Welding)ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและวางท่อ รวมทั้งการบำรุงรักษาท่อ
 คุณสมบัติของท่อ Propipe
> ท่อPropipe ทำมาจากเนื้อวัสดุพลาสติกพอลิเอทีลีนชิดความหนาแน่นสูง(HDPE Materail) จึงสามารถทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีต่างๆ ท่อจึงมีความคงทน ไม่เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานจึงยาวนาน
> ท่อPropipe มีคุณสมบัติให้ตัวที่ดี ซึ่งสามารถทนต่การทรุดตัวของดิน ไม่แตกหักง่าย
> ท่อPropipe มีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50 ปี เนื่องจากวัสดุที่ผลิตมาจาก HDPE โดยเฉลี่ย (ที่อุณหภูมิไม่เกิน 20 C)
> ท่อPropipe มีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อคอนกรีต ซึ่งท่อPropipe มีน้ำหนักเพียง 30% ของท่อคอนกรีตและมีน้ำหนัก2/3เท่าของท่อ Corrugated HDPE Pipe ทำให้สะดวกในเคลื่อนย้ายในหน้างานและการขนส่ง
> ท่อ Propipe มีผิวภายในที่เรียบมัน ลื่น ทำให้การระบายน้ำในท่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีแรงเสียดทานต่ำ
รูปแบบการใช้งานท่อ Propipe
1. Municiple Drainage ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำฝนในเมืองหรือเทศบาล
2. Industrail Drainage ท่อระบายน้ำทิ้ง สารเคมี สำหรับโรงงานต่างๆนิคมอุตสาหกรรม
3. ท่อระบบปรับอากาศ-ความเย็น
4. Main Conduit ท่อประธานสำหรับงานระบบไฟฟ้า สายเคเบิ้ล การสื่อสาร
5. Water Sterge ระบบกักเก็บน้ำ ท่อระบบกรอง
6. Irrigation Water Cenveyon ท่อระบบงานชลประทาน
7. Chemical Conveyon ท่อระบายสารเคมี
8. Waste Water Collection ท่อรวบรวมน้ำเสีย
 ท่อPropipe หรือ ท่อลอนพอลิเอทืลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced Polythylene Corrugated Pipe)ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั้งในทวีปยุโรป อมเริกา รัสเซีย ตุรกี แคนนาดา และในประเทศจีนเป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ Gravity Flow (ไหลตามโน้นถ่วง) เช่นการระบายย้ำท่ออากาศนานาชาติกรุงปักกิ่ง งานระบายน้ำสนามกีฬาโอลิมปิก งานระบายน้ำทางหลวง งานระบายน้ำในเมืองใหญ่ และงานรวบรวมน้ำเสีย

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 304,154