ท่อลอนพีอีแทพคอร์,ท่อ Tapkorr,ท่อแทพคอร์,ท่อระบายน้ำTakorr,ท่อระบายน้ำใต้ดินTakorr,ขนาดท่อ Tapkorr,ราคาท่อ Takorr,ข้อต่อท่อ Tapkorr

                   ท่อลอนพีอีแทพคอร์ ท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR ท่อระบายน้ำ TAPKORR

 

ท่อ TaPKORR,ท่อแทพคอร์,ท่อระบายน้ำTAPKORR,ท่อระบายน้ำใต้ดินTAPKORR,ท่อลอนพีอีแทพคอร์,ขายท่อ TAPKORR,ท่อ TAPKORR คือ,ขนาดท่อTAPKORR,ราคาท่อ TAPKORR


   ขาย จำหน่ายท่อระบายน้ำTAPKORR ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ท่อลอนพีอีแทพคอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อท่อTAPKORR ต่างๆทีมีคุณภาพสูง
ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ราคาถูก ราคาโรงงาน พร้อมบริการที่รวดเร็ว ทันใจ
               สอบถามข้อมูลท่อระบายน้ำTAPKORR      เช็คราคาท่อระบายน้ำTAPKORR       ขนาดท่อTAPKORR      หรือสินค้าอื่นๆได้ที่
  โทรศัพท์ : 092-775-9000, 085-567-1222, 02-876-1731
โทรสาร (แฟกซ์) : 02-876-1733
Email : saphomec@gmail.com หรือ saphomecenter@hotmail.com
     

 

 

ท่อ TaPKORR,ท่อระบายน้ำTAPKORR,ท่อระบายน้ำใต้ดินTAPKORR,ท่อลอนพีอีแทพคอร์,ขายท่อ TAPKORR,ท่อ TAPKORR คือ,ขนาดท่อTAPKORR,ราคาท่อ TAPKORR

                                               ท่อลอน พีอี แทพคอร์ TAPKORR

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ Tapkorr หรือเรียกกันทั่วไปว่าท่อ Corrugate (Corrugate Polyethylene Pipe)คือท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่นจากท่อทั่วไปซึ่ง ท่อTapkorr จะจัดอยู่ในประเภทท่อที่มีการออกแบบผนังโครงสร้าง (Structured Wall Pipe) โดยผนังของท่อจะมีโครงสร้างลักษณะเป็นลอนสม่ำเสมอ จึงทำให้ท่อ Tapkorr มีความสามารถในการคงรูป มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ท่อแทพคอร์ ผลิตจากวัสดุโพลิเอทีลีน ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ผสมผสานกับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี่อันทันสมัย และออกแบบให้สอดคล้องและอ้างอิงตามข้อกำหนดระดับชั้นความต้านทานแรงกด SN 8 ตามมาตรฐาน prEN 13476-1 และค่าความสามารถขั่นต่ำในการต้านทานต่อแรงกดตามมาตรฐาน DIN 16961-1จึงทำให้ท่อมีความสามารถในการคงรูป ทนทานต่อแรงกด (Stiffness) มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม จึงช่วยการใช้งานมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ขนาดของท่อแทพคอร์ จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 2,000 มิลลิเมตรโดยท่อจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.ท่อลอนพีอี แทพคอร์ ชนิดผนังคู่ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ท่อลอนพีอี Tapkorr ชนิดผนังคู่มีลักษณะเป็นผนังสองชั้น โดยที่โครงสร้างผนังชั้นนอกได้มีการออกให้ป็นลอนสม่ำเสมอกันตามแนวรัศมีรอบท่อซึ่งคุณสมบัติในการรับแรงที่มากระทำกับตัวท่อ จากภายนอกได้ดี รวมทั้งมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับท่อพีอี ชนิดผนังเรียบ ส่วนผนังชั้นในมีลักษณะเรียบและยึดติดกับผนังชั้นนอกเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้ในหลากหลายประเภท
2.ท่อลอนพีอี แทพคอร์ ชนิดผนังเดี่ยว ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ท่อลอน Tapkorr ชนิดผนังเดี่ยวมีลักษณะโครงสร้างของผนังท่อเป็นลอนผนังเดี่ยว จึงช่วยให้มีความสามารถในการดัดโค้งได้ดี มีน้ำหนักเบา จึงทำให้สะดวกต่อการขนย้ายใช้งานและการติดตั้งในพื้นที่คับแคบ

ท่อลอน Tapkorr ได้แยกประเภทการใช้งาน 2 แบบคือ
1.ท่อระบายน้ำTapkorr (ชนิดไม่รับแรงดัน) ท่อแทพคอร์เป็นท่อส่งน้ำที่ถูกออกแบบให้ผนังท่อมีความคงทนแข็งแรงต่อการคงรูปหรือทนแรงกดได้ดีเป็นพิเศษผนังภายในของท่อที่เรียบทำให้มีประสิทธิภาพการไหลของน้ำสูงกว่า50% เมื่อเทียบกับท่อลอนที่เป็นเหล็กในขนาดเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติดังนี้
♦ โครงสร้างที่แข็งแรงและมีความหยืดหยุ่น ท่อTapkorr มีลักษณะเป็นลอน จึงทำให้มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดีและท่อมีลักษณะเป็นท่อที่มีความหยืดหยุ่นจึงไม่เกิดการแตกหักเสียหายทั้งในแนวรัศมีและตามแนวยาวของ      ท่อจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 ทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อม ท่อTapkorr ผลิตจากวัสดุโพลิเอทิลีน จึงมีคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง
♦ ท่อTapkorr เมื่อเปรียบเทียบกับท่อพลาสติกผนังเรียบชนิดอื่นในขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยมีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 70% จึงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สะดวกต่อการขนย้าย
 การติดตั้งท่อTapkorr สามารถทำได้โดยง่ายเพียงสวมข้อต่อเข้ากับท่อ รวมทั้งการยึดท่อเข้ากับโครงสร้างต่างๆ เนื่องจากผนังด้านนอกของท่อที่มีลักษณะเป็นลอน จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งสะดวก รวดเร็ว      ประหยัดเวลา
 ท่อระบายน้ำTapkorr เหมาะกับการใช้งานในโครงการ
 ระบบท่อส่งน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง(Gravity Flow)
 ระบบท่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง
 ระบบระบายน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 ระบบท่อระบายน้ำไหล่ทางหรือทางยกระดับ
2.ท่อลอน พีอี แทพคอร์ สำหรับท่อระบายน้ำใต้ดิน โดยลักษณะของท่อมีร่องรับน้ำจะถูกเจาะตามแนวเส้นรอบวงของท่อภายในร่องของลอนท่อ มีทั้งเจาะรูแบบครึ่งท่อ(200 องศา) และแบบรอบท่อ(360 องศา) จึง      ทำให้มีความสามารถในการรองรับน้ำใต้ดินและลักษณะที่เป็นลอนของท่อช่วยป้องกันการอุดตันของตะกอนและเศษวัสดุต่างๆ ที่จะมาอุดตันบริเวณร่องรับน้ำ จึงทำให้ท่อมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำใด้ดี โดยท่อระบายน้ำ      ใต้ดินมีคุณสมบัติพิเศษกว่าท่อระบายน้ำใต้ดินอื่นๆคือ
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีลักษณะเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอ ผิวภายในท่อมีความเรียบ ไม่เป็นสนิมและไม่จับคราบหินปูน
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ผลิตโดยกระบวนการ Extrusion ขึ้นรูปพร้อมกันตลอดเส้นท่อ และประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างผนังชั้นนอกและชั้นในจึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงสูง
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีความทนทานต่อสารเคมี ต้านทานต่อการสึกกร่อน และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งได้ดี สามารถทนต่ออุณหภูมิการใช้งาน-40ถึง80 C
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีผิวภายในทีเรียบ ไม่มีคลื่น ช่วยลดการตกตะกอนและช่วยเพิ่มความเร็วในการไหลของน้ำได้ดี
  ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ใช้กับโครงการประเภท
♦ งานระบายน้ำใต้ดินในสนามกีฬา สนามกอล์ฟ
♦ ระบายน้ำเสียในบ่อฝังกลบ
♦ ระบายน้ำใต้ดิน ป้องกันการพังทะลายของดินบริเวนเขื่อนหรือถนน 

ท่อระบายน้ำใต้ดินTapkorr ชนิดร่องเจาะแบบครึ่งท่อ
ลักษณะของท่อชนิดร่องเจาะแบบครึ่งท่อ จะมีร่องเจาะรับน้ำตามแนวรัศมี จำนวน 4 แถว โดยมีรัศมีในการรองรับน้ำ ประมาณ 200 องศา ตามแนวรัศมีท่อ

ท่อระบายน้ำใต้ดินTapkorr ชนิดร่องเจาะแบบรอบท่อ
ลักษณะของท่อชนิดร่องเจาะแบบรอบท่อ จะมีร่องเจาะรับน้ำตามแนวรัศมี จำนวน 6 แถว โดยมีรัศมีในการรองรับน้ำประมาณ 360องศา โดยมีรัศมีในการรับน้ำได้ทุกทิศทางรอบท่อ

                                                                                                              ขนาดท่อระบายน้ำ แทพคอร์
                         ขนาดท่อระบายน้ำ แทพคอร์ ซีรี่ย์ เอ (TAPKORR PIPE Series A)
ขนาดท่อระบายน้ำแทพคอร์ (TAPKORR)ชนิดผนังคู๋ ปากระฆัง ซีรี่ย์ เอ,ขนาดท่อระบายน้ำแทพคอร์,

                                 ขนาดท่อระบายน้ำ แทพคอร์ ซีรี่ย์ บี (TAPKORR PIPE Series B)
ขนาดท่อระบายน้ำแทพคอร์ (TAPKORR)ชนิดผนังคู๋ ปากระฆัง ซีรี่ย์ บี,ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อ TAPKOR
                                           ขนาดท่อระบายน้ำ แทพคอร์ (TAPKORR PIPE)
ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อ TAPKORR
                                          ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดิน ชนิดผนังคู่ เจาะรู (TAPKORR SUBSOIL DRAINAGE PIPES)
ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดิน,ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อTAPKORR
                                           ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดิน ชนิดผนังเดี่ยว เจาะรู
ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดินผนังเดี่ยว,ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อTAPKORR
                                           ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดิน ชนิดผนังเดี่ยวไม่เจาะรู
ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดิน ผนังเดี่ยว,ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อTAPKORR                   

                                ราคาท่อระบายน้ำใต้ดิน TAKORR
ราคาท่อ แทพคอร์,ราคาท่อTAPKORR,ราคาท่อระบายน้ำใต้ดิน แทพคอร์,ราคาท่อระบายน้ำ TAPKORR

               ข้อต่อท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR /ขนาดและราคาท่อ TAPKORR/อุปกรณ์ประกอบท่อแทพคอร์     

ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ45 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 45 ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 90ท่อ TAPKORR,ข้องอ90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ 
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR          ข้องอ 45 ท่อTAPKORR       ข้องอ 90 ท่อ TAKORR                 สามทาง ท่อ TAPKORR
ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
    สามทางวาย ท่อ TAPKORR    สี่ทาง ท่อ TAPKORR       ลดกลม ท่อ TAPKORR ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
        ซีลยาง ท่อ TAPKORR      

                ขนาดและราคาข้อต่อท่อTAPKORR/ขนาดและราคาอุปกรณ์ประกอบท่อ TAPKORR

 ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ 90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ90ท่อ TAPKORR,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,สามทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR           ข้องอ 45 ท่อTAPKORR      ข้องอ 90 ท่อ TAKORR          สามทาง ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      สามทางวาย ท่อ TAPKORR          สี่ทาง ท่อ TAPKORR      ลดกลม ท่อ TAPKORR            ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
          ซีลยาง ท่อ TAPKORR      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 407,033