ข้อต่อท่อ PPR ขายข้อต่อท่อ PPR จำหน่ายท่อ PPR คุณภาพดี มีมอก.ราคาถูก ต้องที่ เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์ โทร:085-567-1222

   ข้อต่อ ท่อ PP-R

   ข้อต่อท่อ PPR ชนิดเชื่อมสอด

     ข้อต่อตรง   ข้อต่อตรงลด    ข้องอ-45    ข้องอ-90
                 ข้อต่อตรงท่อ PPR                     ข้อต่อตรงลดท่อ PPR                          ข้องอ 45 ท่อ PPR                           ข้องอ 90 ท่อ PPR
        ข้องอ-90-ลด      สามทาง      สามทางลด      สี่ทาง
              ข้องอลดท่อ PPR                             สามทางท่อ PPR                             สามทางลดท่อ PPR                    สี่ทางท่อ PPR
         คลิปก้ามปูยาว     คลิปก้ามปูสั้น      บุชชิ่ง      ปลั๊กอุด
            คลิปก้ามปูยาวท่อ PPR                คลิปก้ามปูสั้นท่อ PPR                           บุชชิงท่อ PPR                              ปลั๊กอุดท่อ PPR
        ตัวแปลงหน้าจาน      ฝาครอบ      หัวต่ออานม้า      ท่อครอส
           ตัวแปลงหน้าจานท่อ PPR                ฝาครอบท่อ PPR                           หัวต่ออานม้าท่อ PPR                          ท่อครอส PPR
        แท่งซ่อม      หน้าจานเหล็ก      หัวแจาะอานม้า      หัวเชื่อมแท่งซ่อม
                แท่งซ่อมท่อ PPR                      หน้าจานเหล็กท่อ PPR                 หัวเจาะอานม้าท่อ PPR                  หัวเจาะแท่งซ่อมท่อ PPR
        หัวเชื่อม      เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20_-32_Small.      เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20--32      เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD20-63.
                หัวเชื่อมท่อ PPR               เครื่องเชื่อมท่อPPRD20-32 Small      เครื่องเชื่อมท่อPPRD20-32          เครื่องเชื่อมท่อPPRD20-63
        เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD75-110      สต๊อบวาว์ล
   เครื่องเชื่อมท่อ-PPR-ขนาดD75-110              สต็อปวาล์ว

        ข้อต่อเกลียวทองเหลืองชุปนิกเกิล

       ข้องอ-90-เกลียวนอก     ข้องอ-90-เกลียวใน     ข้องอเกลียวในติดผนัง     ข้อต่อตรงเกลียวนอก
            ข้องอ 90 เกลียวนอก                    ข้องอ 90 เกลียวใน                          ข้องอ90 ติดผนัง                         ข้อต่อตรงเกลียวนอก
       ข้อต่อตรงเกลียวใน     สามทางเกลียวนอก     สามทางเกลียวใน     ยูเนียนเกลียวพลาสติก
           
ข้อต่อตรงเกลียวใน                      สามทางเกลียวนอก                        สามทางเกลียวใน                        ยูเนียนเกลียวพลาสติก
        ยูเนียนเกลียวนอก      ยูเนียนเกลียวใน     บอลวาว์ล       บอลวาว์ลเกลียวนอก
              ยูเนียนเกลียวนอก                            ยูเนียนเกลียวใน                             บอลวาล์ว                                   บอลวาล์วเกลียวนอก
        บอลวาว์ลเกลียวใน     หัวก็อกผสมข้องอเกลียวใน
                บอลวาล์วเกลียวใน                 หัวก็อกผสมข้องอเกลียวใน

        ข้อต่อเกลียวทองเหลือง

        ข้องอ 90 เกลีบวในทองเหลือง      ข้องอ-90-เกลียวนอก      ข้อต่อตรงเกลียวนอก      ข้อต่อตรงเกลียวใน
           ข้องอเกลียวในทองเหลือง           ข้องอเกลียวนอกทองเหลือง        ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง  ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง  
         ยูเนียนเกลียวนอก      ยูเนียนเกลียวใน       สามทางเกลียวนอก      สามทางเกลียวใน
         ยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง       ยูเนียนเกลียวในทองเหลือง         สามทางเกลียวนอกทองเหลือง       สามทางเกลียวในทองเหลือง

 
วิธีติดตั้งอุปกรณ์ข้อต่อและท่อพีพีอาร์ ระบบเชื่อมสอด (Socket Fusion)

   1.ตัดท่อให้ได้ฉากตามขนาดที่ต้องการแล้ว ทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งหมด 2.กำหนดวัดระยะความลึกในการเชื่อมโดยวัดจากบ่าในของข้อต่อ
  3.ทำการเชื่อมโดยให้ความร้อนท่อและข้อต่อพร้อมกัน โดยคำนวณเวลาตามตารางการให้ความร้อน 4.สวมท่อเข้ากับข้อต่อในแนวขนาน ห้ามหมุน หรือบิด จนสุดระยะความลึกที่วัดไว้ แล้วรอให้รอยเชื่อมเซ็ทตัวสักครู่

                                             
ข้อควรระวัง หากมีการตัดท่อจนเกิดรอยบากแล้วจะต้องตัดตัดท่อในจุดนั้นให้เสร็จสิ้น ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งการตัดใหม่ เพราะอาจเกิดปัญหาการแตกรั่วจากรอยบากที่เกิดขึ้นได้ 


                                      หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์

                                                      SAP HOME CENTER LTD.,PART.
                                                          www.saphomecenter.com
                                                           Email: saphomec@gmail.com
                                                                      โทร:092-775-9000 ,02-876-1731
                                                                       Fax:02-876-1733
                                                                 สายด่วน:085-567-1222

Visitors: 230,511