ราคาท่อ HDPE, ราคาท่อ PE ,ราคาท่อพีอี,ราคาท่อประปา HDPE,HDPE PRICE,ราคาท่อน้ำHDPE

ราคาท่อ HDPE / ราคาท่อ PE /ราคาท่อพีอี / ราคาท่อประปา HDPE
 
ราคาที่แจ้งไว้ในตารางเป็นราคาตั้ง ยังไม่มีส่วนลด หากสนใจ กรุณาโทรสอบถาม Fax หรือ Email ได้ที่
 Tel  : 085-5671-222,092-775-9000,02-876-1731
 Fax : 02-876-1733
 Email : saphomec@gmail.com
 
  
 ราคาท่อHDPE (PE 80) 
 
ราคาท่อ_HDPE(PE_80)


     
ราคาท่อ HDPE (PE 100) 

ราคาท่อ_HDPE(PE_100)                                                                         
                                                                             หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
                                                         SAP HOME CENTER LTD.,PART.
                                                             www.saphomecenter.com
                                                              Email:saphomec@gmail.com
                                                                      โทร:092-775-9000,02-876-1731
                                                                       Fax:02-876-1733
                                                                  สายด่วน:085-567-1222

Visitors: 230,511