ข้อต่อท่อ syler ระบบ Grooved Coupling

  ข้อต่อท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์ แบบ Grooved
สำหรับติดตั่งกับท่อไซเลอร์ขนาด 1''-8'' 

       ELBOW 45        ELBOW 90           TEE      Reducing Tee 
   Hot Roll Grooved    Hot Roll Grooved     Hot Roll Grooved      Hot Roll Grooved 
 Concentric Reducer Eccentric Reducer            Cap Adaptor Flange PN16
  Hot Roll Grooved   Hot Roll Grooved      Hot Roll Grooved   Hot Roll Grooved
         RIGID                 FLEXIBLE        REDUCING     Grooved Flange
     Grooved Coupling      Grooved Coupling  Flexible Grooved Coupling             PN 16
     
                                                    Grooved Flange
                                                                 Ansi 150

            ข้อต่อท่อเหล็กบุพีอีไซเลอร์ (SYLER) แบบเกลียว


    ข้อต่อตรงเกลียว    ข้อลดกลมเกลียว       สามทางเกลียว     สามทางลดเกลียว
    ข้องอ 45 เกลียว       ข้องอ 90 เกลียว     หน้าจานเกลียว       ปลั๊กอุดเกลียว
    ฝาครอบเกลียว      ยูเนียนเกลียว     นิปเปิ้ลเกลียว    ข้องอลดเกลียว

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 525,783