เครื่อง Grooved Machine

                                                   GROOVING MACHINE

 

เครื่องกรู๊ฟไซเลอร์ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับกรู๊ฟท่อไซเลอร์ ท่อเหล็กบุพีอีโดยเฉพาะโดยไม่ทำให้พลาสติกด้านในขาด

1.เครื่องกรู๊ฟ รุ่น 3AP สำหรับกรู๊ฟท่อไซเลอร์ ไซส์ 1" - 6" 

2.เครื่องกรู๊ฟ รุ่น 2AP สำหรับกรู๊ฟท่อไซเลอร์ ไซส์ 2" - 8"

3.เครื่องกรู๊ฟ รุ่น GC200 สำหรับกรู๊ฟท่อไซเลอร์ ไซส์ 2" -8"

Visitors: 525,797