เลือกซื้อท่อ PVC อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อท่อ PVC อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สีของท่อ PVC แตกแต่งกันอย่างไรและใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม


ท่อ pvc หรือที่มีชื่ออย่างเป็นทางการตามที่ได้ระบุใน มาตราฐานมอก. ว่า ท่อพีวีซีแข็ง เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาจากวัสดุพีวีซี หรือ โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride) ซึ่งไม่มีการผสมพลาสติกไซเซอร์ โดยท่อ pvc เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง และใช้สำหรับการวางระบบงานประปาและการเกษตรต่าง ๆ เนื่องจากท่อพีวีซีมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการมีน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง อีกทั้งยังมีความเหนียว ยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงสามารถนำมาใช้ในการออกแบบระบบต่าง ๆ ได้ง่าย

 

นอกจากนี้ท่อพีวีซียังสามารถนำมาใช้งานในส่วนของระบบประปาหรือระบบงานระบายน้ำทางการเกษตร และอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถทนทานต่อแรงดันน้ำ และทนต่อการกัดกร่อนได้ และยังเหมาะสำหรับการนำมาใช้ในงานระบบร้อยสายไฟฟ้า เนื่องจากไม่ติดไฟและไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากถึง 50 ปี


ท่อ pvc มีกี่สี แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

ท่อพีวีซีที่มักจะพบเห็นได้บ่อยในท้องตลาดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีขาว และสีเทา ซึ่งแต่ละสีของท่อพีวีซีนั้น จะบ่งบอกถึงคุณสมบัติของท่อและวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 


ท่อ pvc สีฟ้า
ท่อพีวีซีสีฟ้าเป็นท่อที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและพบเห็นได้บ่อยมากที่สุด เนื่องจากเป็นท่อพีวีซีที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเป็นท่อน้ำดื่ม ท่อรับความดัน และท่อระบายน้ำในระบบงานประปาต่าง ๆ โดยจะมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว ไปจนถึง 16 นิ้ว และสามารถแบ่งระดับชั้นแรงดัน (หรือที่นิยมเรียกกันว่าท่อหนา ท่อบาง) ตามความดันที่กำหนดให้สำหรับการใช้งาน (Working Pressure) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ได้เป็น 3 รูปแบบ ตามที่กำหนดในมาตรฐาน มอก. 17-2532 ได้แก่

 • ท่อพีวีซีชั้น 5 (Class 5) ทนแรงน้ำได้ 5 บาร์ เป็นท่อพีวีซีชนิดที่มีราคาถูกที่สุด เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้ง สิ่งปฏิกูล และท่อสำหรับการเกษตร
 • ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (Class 8.5) ทนแรงน้ำได้ 8.5 บาร์ เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นท่อลำเลียงน้ำดี เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคภา่ยในบ้าน
 • ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (Class 13.5) ทนแรงดันน้ำได้ถึง 13.5 บาร์ เป็นท่อพีวีซีที่มีราคาแพงที่สุด จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นท่อน้ำดื่ม หรือท่อลำเลียงน้ำดีสำหรับการอุปโภคและบริโภคภายในบ้าน


ท่อ pvc สีเหลือง

ท่อพีวีซีสีเหลือง หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นท่อพีวีซีชนิดแข็งที่นิยมนำมาใช้สำหรับงานในระบบร้อยสายไฟฟ้าหรือสายโทรศัพท์ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นท่อพีวีซีชนิดที่ถูกผลิตขึ้นมาตามมาตราฐาน มอก. 216-2524 จึงทำให้มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี อีกทั้งยังไม่ขึ้นสนิม ทนทานต่อความร้อนได้ดี และไม่ลามไฟ

โดยท่อพีวีซีสีเหลืองมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 3/8 นิ้ว ไปจนถึงถึง 4 นิ้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก เนื่องจากท่อพีวีซีสีเหลืองขนาดเล็กเป็นขนาดที่ได้รับความนิยมในการนำไปใช้เพื่อร้อยสายไฟในบ้านมากกว่า และท่อพีวีซีสีเหลืองยังมีการแบ่งลำดับความหนาเช่นเดียวกันกับท่อพีวีซีสีฟ้า ซึ่งจะแบ่งการเรียกเป็นประเภทที่ 1, 2, และ 3 ตามลำดับ โดยท่อพีวีซีประเภทที่ 1 จะเป็นท่อพีวีซีที่มีความหนามากที่สุด (เทียบได้กับท่อพีวีซีสีฟ้าชั้น 13.5) ในขณะที่ท่อพีวีซีประเภทที่ 3 จะมีความหนาน้อยที่สุด

 
      ท่อ PVC สีขาว

ท่อพีวีซีสีขาว เป็นท่อพีวีซีอีกหนึ่งประเภทที่นิยมนำมาใช้เป็นท่อสำหรับงานในระบบร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์เช่นเดียวกันกับท่อพีวีซีสีเหลือง เนื่องจากสีขาวของท่อพีวีซีมีความกลมกลืนกับผนังทุกสีและสามารถนำมาทาสีทับได้ง่าย อีกทั้งท่อพีวีซีสีขาวยังมีคุณสมบัติในการใช้งานที่โดดเด่นกว่าท่อพีวีซีสีเหลืองในด้านของความทนทานต่อรังสี UV เนื่องจากเนื้อท่อพีวีซีถูกผลิตขึ้นมาจากพลาสติกชนิด uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ซึ่งมีความคงทนต่ออากาศและความชื้น อีกทั้งยังไม่เป็นสนิม

ไม่ลามไฟ และไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก ทำให้ในปัจจุบันได้เริ่มมีการนำท่อพีวีซีสีขาวมาใช้แทนท่อพีวีซีสีฟ้าในระบบการเกษตรบางประเภทมากขึ้น เพราะมีความทนทานและเปราะหักได้ยากมากกว่า

โดยในปัจจุบันนี้ท่อพีวีซีสีขาวยังไม่มีมาตรฐานไทยมารองรับ แต่ก็มีการผลิตท่อพีวีซีสีขาวขึ้นมาตามมาตรฐานการใช้งานอื่น ๆ ได้แก่ มาตรฐานของญี่ปุ่น หรือ JIS โดยมีการผลิตท่อพีวีซีขนาดตั้งแต่ 3/8 นิ้ว ไปจนถึง 2 นิ้ว และมาตรฐาน BS (IEC) โดยมีการผลิตในขนาดตั้ 3/8 นิ้ว ไปจนถึง 1 - 1/2 นิ้ว


ท่อ PVC สีเทา

ท่อพีวีซีสีเทาเป็นท่อพีวีซีแบบบางที่มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1/4 นิ้ว ไปจนถึง 5 นิ้ว ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการทนทานต่อแรงดันน้ำได้น้อย แต่ทว่ามีราคาถูกกว่าท่อพีวีซีสีฟ้ามาก จึงนิยมนำมาใช้สำหรับงานด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ชลประทาน งานท่อน้ำที่รับแรงดันต่ำ และงานระบายน้ำทิ้งโดยเฉพาะ โดยสีเทาบนตัวท่อพีวีซีจะบ่งบอกให้ผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่าน้ำที่ผ่านท่อพีวีซีสีเทานี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ 

สำหรับการนำท่อพีวีซีสีเทามาใช้ในงานระบายน้ำทิ้งหรืองานด้านการเกษตรนั้น ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นกฏเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน มอก. 999-2533 รองรับโดยเฉพาะ แต่ถ้าหากนำมาใช้งานในด้านอุตสาหกรรม ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ท่อพีวีซีสีเทาที่มี มอก. 999-2533 รองรับเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาด้านสารพิษหรือสารเคมีเจือปนที่อาจถูกระบายออกมาพร้อมน้ำทิ้งในงานอุตสาหกรรม


ขนาดของท่อ PVC

หุน หรือ หุล เป็นหน่วยในการวัดขนาดชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ในตอนแรกนิยมนำมาใช้เป็นมาตราส่วนเพื่อวัดขนาดเป็นความหนาของเหล็ก กระจก และพลาสติก ก่อนจะเริ่มมีการนำมาใช้เป็นหน่วยสำหรับวัดขนาดของท่อ PVC ซึ่งเป็นการวัดจากความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อโดยไม่รวมขอบด้านนอก โดยขนาด 1 หุน จะเท่ากับ 1/8 นิ้ว แต่สำหรับท่อพีวีซีที่ยังไม่มีการตัดแยกเพื่อแบ่งขายนั้นจะมีขนาดของท่อในหน่วยที่เป็นนิ้วและเป็นมิลลิเมตรถูกสกรีนเอาไว้อย่างชัดเจน การใช้หน่วยวัดเป็นหุนจึงสา่มารถพบเห็นได้จากร้านค้าประเภทขายปลีกหรือร้านค้ารายย่อยมากกว่า

สำหรับขนาดของท่อ PVC นั้น จะมีให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลายตามความต้องการ ตั้งแต่ขนาด 1/2 นิ้ว ไปจนถึงขนาด 12 นิ้ว โดยขนาดของท่อ PVC ที่นิยมใช้งานกันทั่วไปจะได้แก่ขนาด 4 หุน หรือ 1/2 นิ้ว และขนาด 6 หุน หรือ 3/4 นิ้ว

 

ตัวอย่างขนาดของท่อ PVC ที่นิยมนำมาใช้สำหรับงานระบบประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

 • ระบบท่อน้ำดีภายในบ้าน เหมาะสำหรับการใช้ท่อพีวีซีขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ซึ่งการใช้ท่อขนาดเล็กนี้จะเหมาะกับการใช้งา่นสำหรับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแรงดันค่อนข้างสูงเนื่องจากมีความทนทาน
 • ระบบท่อน้ำทิ้ง เหมาะสำหรับการใช้ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 เนื่องจากตัวท่อมีไว้สำหรับนำน้ำที่ใช้แล้วไปบำบัด จึงไม่ต้องรองรับแรงดันน้ำมาก
 • ระบบท่อระบายอากาศ เหมาะสำหรับการใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 เนื่องจากเป็นท่อที่ไม่ได้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการระบายอากาศเพื่อรักษาอายุการใช้งาน
 • ระบบท่อโสโครก เหมาะสำหรับการใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 เนื่องจากการใช้งานท่อพีวีซีขนาดใหญ่ จะป้องกันปัญหาการอุดตันของท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
 • ระบบท่อสำหรับการเกษตร เหมาะสำหรับการใช้ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ชั้น 5 เนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้สำหรับทำการเกษตรมีค่อนข้างมาก การใช้ท่อพีวีซีขนาดใหญ่จึงช่วยให้ประหยัดเวลาในการลำเลียงน้ำและการทำงานได้ดียิ่งกว่าการใช้ท่อพีวีซีขนาดเล็ก

ข้อดีของท่อ PVC

 • ท่อพีวีซีเหมาะสำหรับงานประปาทุกชนิด เนื่องจากมีความเหนียวและทนทาน จึงสามารถนำมาใช้งานในตัวอาคาร และใช้สำหรับงานที่ต้องรองรับแรงดันน้ำได้ดี
 • ท่อพีวีซีติดตั้งได้ง่าย เพียงแค่ใช้กาวทาตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น
 • ท่อพีวีซีมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี และมีค่าบำรุงรักษาน้อย
 • ท่อพีวีซีมีน้ำหนักเบาและราคาถูก หากเปรียบเทียบกับวัสดุประปาอื่น ๆ เช่น ท่อเหล็ก เป็นต้น


ข้อจำกัดของท่อ PVC

 • ท่อพีวีซีไม่ทนทานต่ออุณหภูมิสูงจึงไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้ลำเลียงน้ำร้อน
 • ท่อพีวีซีมีความทนทานต่อแสงแดดต่ำ เมื่อนำมาใช้กลางแจ้งจึงอาจเกิดการเปราะหรือแตกหักได้ง่าย
 • ขนส่งลำบาก เนื่องจากท่อพีวีซีมีขนาดยาว​

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบท่อPVC ข้อต่อท่อPVC  ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ในราคาที่ย่อมเยา ราคาถูก พร้อมกับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับท่อPVCและระบบประปาอื่นๆกับผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เราบริการด้วยใจ พร้อมกับการจัดส่งที่รวดเร็ว  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-567-1222, 092-775-9000 Fax : 02-876-1733 หรือทาง Email : saphomec@gmail.com และ Line : @saphome

Visitors: 495,476