ท่อ PVC สีฟ้า

                                            ขนาดท่อ และอุปกรณ์ท่อ PVC สีฟ้า
   
ท่อพีวีซีสีฟ้า หรือ ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. 17-2532 ท่อชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้งานระบบประปา
   ภายในบ้านเรือน อาคาร งานอุตสาหกรรม ท่อ PVC จะมีการระบุมาตรฐานความดันหรือชั้นคุณภาพ ได้แก่ 

   1.ชั้นคุณภาพ 5 ทนแรงดันได้ 5 กก./ตร.ซม.เป็นท่อบางเหมาะสำหรับงานแรงดันน้อย เช่นงานระบายน้ำ ท่อน้ำฝน ท่องานเกษตร ท่อน้ำทิ้ง
   2.คุณภาพชั้น 8.5 เหมาะสำหรับทนแรงดันได้ 8.5 กก./ตร.ซม.เหมาะสำหรับงานสุขาภิบาล การเกษตร ส่วนมากจะใช้สำหรับงานที่ทนระบบแรงดันได้มากกว่าท่อชั้น5
   3.คุณภาพชั้น 13.5 เหมาะสำหรับ 13.5 กก./ตร.ซม.ใช้กับงานรับแรงดันน้ำ เป็นท่อที่มีความหนาที่สุด เหมาะสำหรับท่อที่มีแรงดันสูง ส่วนใหญ่เป็นท่อหลัก ท่อเมน Visitors: 525,797