วิธีเลือกขนาดท่อร้อยสายไฟ แบบ ท่อHDPE หรือท่อPE ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

วิธีเลือกขนาดท่อร้อยสายไฟ แบบ ท่อHDPE หรือท่อPE ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

หลักสำคัญและข้อควรรู้ ในการเลือกขนาดของท่อร้อยสายไฟแบบท่อHDPE หรือ ท่อPE

เลือกขนาดของท่อร้อยสายไฟ

ตามปกติแล้วในการเดินระบบสายไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร มีความจำเป็นต้องเดินสายไฟไว้ในท่อหุ้มสายไฟ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อปกป้องสายไฟจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้สายไฟเกิดการชำรุดเสียหาย อันอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ ซึ่งท่อร้อยสายไฟที่นิยมนำมาใช้กับการเดินสายไฟตามอาคารและบ้านเรือน คือ ท่อHDPE ซึ่งเป็นชื่อย่อมาจากคำว่า "High Density Polyethylene" และยังสามารถเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า ท่อPE ซึ่งท่อHDPE ชนิดที่ใช้สำหรับการร้อยสายไฟ จะมีแถบสีส้มคาดอยู่ตามความยาวของท่อ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าท่อร้อยสายไฟแบบ ท่อHDPE นี้ เอาไว้ใช้กับงานเดินสายประเภทใด


ท่อHDPE หรือ ท่อPEเป็นท่อร้อยสายไฟที่ทำจากโพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง และมีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหักง่ายแม้เจอสภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นดิน เช่น แผ่นดินไหวหรือดินทรุด นอกจากนี้พื้นผิวด้านนอกและด้านในของท่อร้อยสายไฟแบบ ท่อHDPE ยังมีความเรียบลื่นสูง จึงช่วยลดการเสียดสีของตัวท่อร้อยสายไฟกับสายไฟที่อยู่ภายในท่อ เนื่องจากเวลาเดินสายไฟนั้น ด้วยคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นของท่อHDPE หรือ ท่อPE ทำให้ตัวท่อสามารถดัดให้โค้งงอไปตามรูปร่างของตัวอาคาร หรือพื้นที่ที่ทำการเดินสายไฟได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อภายในท่อร้ายสายไฟมีความเรียบลื่น จึงช่วยลดการเสียดสีขณะทำการเดินสายไฟได้ดี

และคุณสมบัติสำคัญของท่อHDPE หรือ ท่อPE คือทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งทนร้อน ทนฝน และทนต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน อีกทั้งตัววัสดุโพลีเอทีลีนที่ใช้ทำท่อHDPE ยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟรั่วได้ดี และยังช่วยไม่ให้สะเก็ดไฟจากการเกิดไฟรั่วไฟช็อต กระเด็นไปโดนวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงจนเกิดไฟไหม้ เพราะสะเก็ดไฟจะถูดกักไว้อยู่ในตัวท่อร้อยสายไฟเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท่อร้อยสายไฟแบบ ท่อHDPE หรือ ท่อPE จึงสามารถนำไปใช้งานได้ดีทั้งในการเดินระบบสายไฟใต้ดินและใต้น้ำ และการเดินสายไฟทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร

โดยทั่วไปแล้วท่อร้อยสายไฟแบบท่อHDPE หรือ ท่อPE จะนำไปใช้ในการเดินสายไฟอยู่สองประเภท ได้แก่

  • ท่อHDPE หรือ ท่อPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  • ท่อHDPE หรือ ท่อPE สำหรับร้อยสายไฟฟ้าแรงดันสูง


โดยท่อร้อยสายไฟที่เป็น ท่อHDPE หรือ ท่อPE นั้นมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 20-200 มิลลิเมตร ซึ่งการจะเลือกขนาดของท่อร้อยสายไฟให้ถูกต้องเหมาะสมนั้น ต้องพิจารณาถึงขนาดและจำนวนของสายไฟที่ต้องการรวมไว้ในท่อร้อยสายไฟเดียวกันเป็นหลัก ว่าสายไฟมีขนาดเท่าไหร่ ซึ่งหากภายในท่อร้อยสายไฟมีสายไฟเกิน 3 เส้น ก็ต้องคำนวนพื้นที่หน้าตัดของสายไฟทุกเส้นในท่อรวมกัน และขนาดโดยรวมต้องไม่เกิน 40% ของขนาดท่อร้อยสายไฟ และต้องคำนวณค่ากระแสไฟภายในท่อที่สายไฟทั้งหมดสามารถรองรับได้ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาจากรูปแบบการเดินสายไฟภายในท่อHDPE ประกอบด้วย เพราะการเดินสายไฟในท่อร้อยสายไฟนั้น มีทั้งแบบที่สายไฟมีขนาดเท่ากันทุกเส้น และแบบที่สายไฟมีขาดคละกัน ทั้งนี้การคำนวนจำนวนสายไฟสูงสุดที่สามารถร้อยรวมกันได้ภายในท่อเดียว เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการเกิดความร้อนสะสมในท่อร้อยสายไฟ เพราะหากในท่อร้อยสายไฟแบบท่อHDPE หรือ ท่อPE มีสายไฟแน่นเกินไป หรือจำนวนหน้าตัดสายไฟทุกเส้นรวมกันแล้วพอดีกับขนาดของท่อร้อยสายไฟมากเกินไป ความร้อนภายในท่อก็จะไม่ระบาย และเกิดเป็นความร้อนสะสมอยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ ซึ่งหากความร้อนสะสมเกินขีดจำกัดที่สายไฟจะทนได้ ก็จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นนั่นเอง

ดังนั้นจึงควรใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกขนาดของท่อร้อยสายไฟให้ถูกต้อง โดยยึดหลักในการเลือกขนาดท่อร้อยสายไฟชนิดท่อHDPE ดังนี้

  • คำนวนหน้าตัดรวมของสายไฟไม่ให้มีขนาดพอดีกับขนาดหน้าตัดของท่อร้อยสายไฟ เพราะจะทำให้อากาศภายในท่อไม่ถ่ายเท และเกิดความร้อนสะสม อันอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
  • พิจารณาลักษณะของสายไฟประกอบการพิจารณาด้วย เช่น เป็นสายไฟแบบมีปลอกตะกั่วหุ้ม หรือเป็นสายไฟแบบไม่มีปลอกตะกั่วหุ้ม เพราะสายไฟแบบมีปลอกหุ้ม จะทนต่อสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่า
  • ต้องพิจารณาข้อมูลอุณหภูมิโดยรอบของสายไฟชนิดที่จะนำมาร้อยรวมกันในท่อร้อยสายไฟประกอบด้วย เพื่อคำนวณไม่ให้ค่าเฉลี่ยความร้อนภายในท่อร้อยสายไฟมีมากจนเกินไป
  • ควรตรวจสอบและอิงข้อมูลจำนวนสูงสุดของสายไฟขนาดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาร้อยรวมในท่อร้อยสายไฟเดียวกัน ตามมาตรฐานของ มอก.


ทั้งนี้การคำนวณหาขนาดของท่อร้อยสายไฟที่เหมาะสมกับจำนวนสายไฟที่ต้องการร้อยไว้ในท่อเดียวกัน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อให้ทราบถึงข้อจำกัดของสายไฟชนิดต่าง ๆ ที่จะนำมาร้อย และหากคุณกำลังมองหาท่อร้อยสายไฟแบบท่อHDPE หรือ ท่อPE หจก.เอส เอ พี โฮม เซนเตอร์ ศูนย์รวม ท่อ HDPE หรือ ท่อ PE และอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายไฟต่าง ๆ เช่น ข้อต่อท่อ PE, แผ่นความร้อนเชื่อมท่อ HDPE และเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการผลิตจาก มอก. และเรายังพร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับท่อร้อยสายไฟแก่คุณ เรามีบริการทั้งขายปลีก ขายส่ง และรับเหมางานเป็นโปรเจ็ค ในราคาโรงงาน และ มาตรฐานสูง ราคาโรงงาน บริการรวดเร็ว พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอพี โฮม เซนเตอร์
SAP HOME CENTER LTD., PART.
www.saphomecenter.com
13/284 ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร. : 085-567-1222, 092-775-9000 
Email: saphomec@gmail.com
แฟ็กซ์
: 02-876-1733
LINE ID : @saphome

Visitors: 495,477