ท่อ Tapkorr,ท่อแทพคอร์,ท่อระบายน้ำTakorr,ท่อระบายน้ำใต้ดินTakorr,ขนาดท่อ Tapkorr,ราคาท่อ Takorr,ข้อต่อท่อ Tapkorr

                   ท่อลอนพีอีแทพคอร์ ท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR ท่อระบายน้ำ TAPKORR

ท่อ TaPKORR,ท่อแทพคอร์,ท่อระบายน้ำTAPKORR,ท่อระบายน้ำใต้ดินTAPKORR,ท่อลอนพีอีแทพคอร์,ขายท่อ TAPKORR,ท่อ TAPKORR คือ,ขนาดท่อTAPKORR,ราคาท่อ TAPKORR


   ขาย จำหน่ายท่อระบายน้ำTAPKORR ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ท่อลอนพีอีแทพคอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อท่อTAPKORR ต่างๆทีมีคุณภาพสูง
ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดเอด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย ราคาถูก ราคาโรงงาน พร้อมบริการที่รวดเร็ว ทันใจ
               สอบถามข้อมูลท่อระบายน้ำTAPKORR      เช็คราคาท่อระบายน้ำTAPKORR       ขนาดท่อTAPKORR      หรือสินค้าอื่นๆได้ที่
                                                 โทรศัพท์ : 092-775-9000, 085-567-1222, 02-876-1731
                                                 โทรสาร (แฟกซ์) : 02-876-1733
Email : saphomec@gmail.com หรือ saphomecenter@hotmail.com
      

ท่อ TaPKORR,ท่อระบายน้ำTAPKORR,ท่อระบายน้ำใต้ดินTAPKORR,ท่อลอนพีอีแทพคอร์,ขายท่อ TAPKORR,ท่อ TAPKORR คือ,ขนาดท่อTAPKORR,ราคาท่อ TAPKORR

                                               ท่อลอน พีอี แทพคอร์ TAPKORR

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ Tapkorr หรือเรียกกันทั่วไปว่าท่อ Corrugate (Corrugate Polyethylene Pipe)คือท่อระบายน้ำและท่อระบายน้ำใต้ดิน ที่ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่นจากท่อทั่วไปซึ่ง ท่อTapkorr จะจัดอยู่ในประเภทท่อที่มีการออกแบบผนังโครงสร้าง (Structured Wall Pipe) โดยผนังของท่อจะมีโครงสร้างลักษณะเป็นลอนสม่ำเสมอ จึงทำให้ท่อ Tapkorr มีความสามารถในการคงรูป มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ท่อแทพคอร์ ผลิตจากวัสดุโพลิเอทีลีน ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ผสมผสานกับกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี่อันทันสมัย และออกแบบให้สอดคล้องและอ้างอิงตามข้อกำหนดระดับชั้นความต้านทานแรงกด SN 8 ตามมาตรฐาน prEN 13476-1 และค่าความสามารถขั่นต่ำในการต้านทานต่อแรงกดตามมาตรฐาน DIN 16961-1จึงทำให้ท่อมีความสามารถในการคงรูป ทนทานต่อแรงกด (Stiffness) มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม จึงช่วยการใช้งานมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ขนาดของท่อแทพคอร์ จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 2,000 มิลลิเมตรโดยท่อจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1.ท่อลอนพีอี แทพคอร์ ชนิดผนังคู่ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ท่อลอนพีอี Tapkorr ชนิดผนังคู่มีลักษณะเป็นผนังสองชั้น โดยที่โครงสร้างผนังชั้นนอกได้มีการออกให้ป็นลอนสม่ำเสมอกันตามแนวรัศมีรอบท่อซึ่งคุณสมบัติในการรับแรงที่มากระทำกับตัวท่อ จากภายนอกได้ดี รวมทั้งมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับท่อพีอี ชนิดผนังเรียบ ส่วนผนังชั้นในมีลักษณะเรียบและยึดติดกับผนังชั้นนอกเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้ในหลากหลายประเภท
2.ท่อลอนพีอี แทพคอร์ ชนิดผนังเดี่ยว ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ท่อลอน Tapkorr ชนิดผนังเดี่ยวมีลักษณะโครงสร้างของผนังท่อเป็นลอนผนังเดี่ยว จึงช่วยให้มีความสามารถในการดัดโค้งได้ดี มีน้ำหนักเบา จึงทำให้สะดวกต่อการขนย้ายใช้งานและการติดตั้งในพื้นที่คับแคบ

ท่อลอน Tapkorr ได้แยกประเภทการใช้งาน 2 แบบคือ
1.ท่อระบายน้ำTapkorr (ชนิดไม่รับแรงดัน) ท่อแทพคอร์เป็นท่อส่งน้ำที่ถูกออกแบบให้ผนังท่อมีความคงทนแข็งแรงต่อการคงรูปหรือทนแรงกดได้ดีเป็นพิเศษผนังภายในของท่อที่เรียบทำให้มีประสิทธิภาพการไหลของน้ำสูงกว่า50% เมื่อเทียบกับท่อลอนที่เป็นเหล็กในขนาดเดียวกัน ด้วยคุณสมบัติดังนี้
♦ โครงสร้างที่แข็งแรงและมีความหยืดหยุ่น ท่อTapkorr มีลักษณะเป็นลอน จึงทำให้มีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดีและท่อมีลักษณะเป็นท่อที่มีความหยืดหยุ่นจึงไม่เกิดการแตกหักเสียหายทั้งในแนวรัศมีและตามแนวยาวของ      ท่อจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 ทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อม ท่อTapkorr ผลิตจากวัสดุโพลิเอทิลีน จึงมีคุณสมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง
♦ ท่อTapkorr เมื่อเปรียบเทียบกับท่อพลาสติกผนังเรียบชนิดอื่นในขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยมีน้ำหนักเบากว่าประมาณ 70% จึงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สะดวกต่อการขนย้าย
 การติดตั้งท่อTapkorr สามารถทำได้โดยง่ายเพียงสวมข้อต่อเข้ากับท่อ รวมทั้งการยึดท่อเข้ากับโครงสร้างต่างๆ เนื่องจากผนังด้านนอกของท่อที่มีลักษณะเป็นลอน จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้งสะดวก รวดเร็ว      ประหยัดเวลา
 ท่อระบายน้ำTapkorr เหมาะกับการใช้งานในโครงการ
 ระบบท่อส่งน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง(Gravity Flow)
 ระบบท่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง
 ระบบระบายน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 ระบบท่อระบายน้ำไหล่ทางหรือทางยกระดับ
2.ท่อลอน พีอี แทพคอร์ สำหรับท่อระบายน้ำใต้ดิน โดยลักษณะของท่อมีร่องรับน้ำจะถูกเจาะตามแนวเส้นรอบวงของท่อภายในร่องของลอนท่อ มีทั้งเจาะรูแบบครึ่งท่อ(200 องศา) และแบบรอบท่อ(360 องศา) จึง      ทำให้มีความสามารถในการรองรับน้ำใต้ดินและลักษณะที่เป็นลอนของท่อช่วยป้องกันการอุดตันของตะกอนและเศษวัสดุต่างๆ ที่จะมาอุดตันบริเวณร่องรับน้ำ จึงทำให้ท่อมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำใด้ดี โดยท่อระบายน้ำ      ใต้ดินมีคุณสมบัติพิเศษกว่าท่อระบายน้ำใต้ดินอื่นๆคือ
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีลักษณะเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอ ผิวภายในท่อมีความเรียบ ไม่เป็นสนิมและไม่จับคราบหินปูน
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ผลิตโดยกระบวนการ Extrusion ขึ้นรูปพร้อมกันตลอดเส้นท่อ และประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างผนังชั้นนอกและชั้นในจึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงสูง
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีความทนทานต่อสารเคมี ต้านทานต่อการสึกกร่อน และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งได้ดี สามารถทนต่ออุณหภูมิการใช้งาน-40ถึง80 C
♦ ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีผิวภายในทีเรียบ ไม่มีคลื่น ช่วยลดการตกตะกอนและช่วยเพิ่มความเร็วในการไหลของน้ำได้ดี
  ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ใช้กับโครงการประเภท
♦ งานระบายน้ำใต้ดินในสนามกีฬา สนามกอล์ฟ
♦ ระบายน้ำเสียในบ่อฝังกลบ
♦ ระบายน้ำใต้ดิน ป้องกันการพังทะลายของดินบริเวนเขื่อนหรือถนน 

ท่อระบายน้ำใต้ดินTapkorr ชนิดร่องเจาะแบบครึ่งท่อ
ลักษณะของท่อชนิดร่องเจาะแบบครึ่งท่อ จะมีร่องเจาะรับน้ำตามแนวรัศมี จำนวน 4 แถว โดยมีรัศมีในการรองรับน้ำ ประมาณ 200 องศา ตามแนวรัศมีท่อ

ท่อระบายน้ำใต้ดินTapkorr ชนิดร่องเจาะแบบรอบท่อ
ลักษณะของท่อชนิดร่องเจาะแบบรอบท่อ จะมีร่องเจาะรับน้ำตามแนวรัศมี จำนวน 6 แถว โดยมีรัศมีในการรองรับน้ำประมาณ 360องศา โดยมีรัศมีในการรับน้ำได้ทุกทิศทางรอบท่อ


                                ขนาดท่อลอนพีอี ชนิดผนังคู่                     

                        ขนาดท่อ TAPKORR,ขนาดท่อแทพคอร์,ขนาดท่อลอนพีอีแทพคอร์,ขนาดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร็,ขนาดท่อระบายน้ำแทพคอร์

                        ขนาดและราคาท่อระบายน้ำใต้ดิน TAKORR
  ราคาท่อระบายน้ำ TAPKORR,ราคาท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR,ราคาท่อ TAPKORR,ราคาท่อแทพคอร์,ท่อTAPKORR,ท่อแทพคอร์
       ข้อต่อท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR /ขนาดและราคาท่อ TAPKORR/อุปกรณ์ประกอบท่อแทพคอร์     

ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ45 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 45 ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 90ท่อ TAPKORR,ข้องอ90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ 
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR          ข้องอ 45 ท่อTAPKORR       ข้องอ 90 ท่อ TAKORR                 สามทาง ท่อ TAPKORR
ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
    สามทางวาย ท่อ TAPKORR    สี่ทาง ท่อ TAPKORR       ลดกลม ท่อ TAPKORR ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
        ซีลยาง ท่อ TAPKORR
     

       ขนาดและราคาข้อต่อท่อTAPKORR/ขนาดและราคาอุปกรณ์ประกอบท่อ TAPKORR

 ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ 90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ90ท่อ TAPKORR,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,สามทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR           ข้องอ 45 ท่อTAPKORR      ข้องอ 90 ท่อ TAKORR          สามทาง ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      สามทางวาย ท่อ TAPKORR          สี่ทาง ท่อ TAPKORR      ลดกลม ท่อ TAPKORR            ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
          ซีลยาง ท่อ TAPKORR      

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

               ข้อต่อท่อระบายน้ำใต้ดิน TAPKORR /ขนาดและราคาท่อ TAPKORR/อุปกรณ์ประกอบท่อแทพคอร์     

ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ45 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 45 ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ข้องอ90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ 90ท่อ TAPKORR,ข้องอ90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,ข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ 
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR          ข้องอ 45 ท่อTAPKORR       ข้องอ 90 ท่อ TAKORR                 สามทาง ท่อ TAPKORR
ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
    สามทางวาย ท่อ TAPKORR    สี่ทาง ท่อ TAPKORR       ลดกลม ท่อ TAPKORR ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
        ซีลยาง ท่อ TAPKORR      

                ขนาดและราคาข้อต่อท่อTAPKORR/ขนาดและราคาอุปกรณ์ประกอบท่อ TAPKORR

 ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อแทพคอร์,ราคาข้อต่อตรงท่อ TAPKORR,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้องอ 45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ45ท่อ TAPKORR,ราคาข้องอ45ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ราคาข้อต่อตรงท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ราคาข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ราคาข้องอ 90 ท่อแทพคอร์,ข้องอ90ท่อ TAPKORR,ข้องอ 90ท่อระบายน้ำ Tapkorr,ข้องอท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางท่อแทพคอร์,สามทางท่อ TAPKORR,สามทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      ข้อต่อตรง ท่อ TAPKORR           ข้องอ 45 ท่อTAPKORR      ข้องอ 90 ท่อ TAKORR          สามทาง ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อแทพคอร์,สามทางวายท่อ TAPKORR,สามทางวายท่อระบายน้ำ Tapkorr,สามทางวายท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อแทพคอร์,สี่ทางท่อ TAPKORR,สี่ทางท่อระบายน้ำ Tapkorr,สี่ทางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อแทพคอร์,ลดกลมท่อ TAPKORR,ลดกลมท่อระบายน้ำ Tapkorr,ลดกลมท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์  ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อแทพคอร์,ฝาปิดท่อ TAPKORR,ฝาปิดท่อระบายน้ำ Tapkorr,ฝาปิดท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์
      สามทางวาย ท่อ TAPKORR          สี่ทาง ท่อ TAPKORR      ลดกลม ท่อ TAPKORR            ฝาปิด ท่อ TAPKORR
 ข้อต่อท่อ TAPKORR,ข้อต่อท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อแทพคอร์,ซีลยางท่อ TAPKORR,ซีลยางท่อระบายน้ำ Tapkorr,ซีลยางท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์      
          ซีลยาง ท่อ TAPKORR      

Visitors: 250,449