ขนาดท่อ HDPE,ขนาดท่อ PE, ขนาดท่อพีอี,ขนาดท่อประปาเอชดีพีอี

ขนาดท่อ HDPE ขนาดท่อ PE
ท่อพีอีจะมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 16 มม.จนถึง 1,600 มม.และมีความยาวเป็นท่อนคือ 6 เมตร,12 เมตรและสามารถขดท่อให้เป็นม้วน ม้วนละ 50 เมตร,100 เมตร แล้วแต่ลักษณะของการใช้งาน 

ขนาดและมิติท่อHDPE ท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE 80

ขนาดท่อPE,ขนาดท่อHDPE,ขนาดท่อพีอี,ขนาดท่อเอชดีพีอี,ท่อPE ขนาด,ท่อHDPE ขนาด,ท่อPE,ท่อHDPE 

ขนาดและมิติท่อ HDPE ท่อ PE ชั้นคุณภาพ PE 100 

ขนาดท่อPE,ขนาดท่อHDPE,ขนาดท่อพีอี,ขนาดท่อเอชดีพีอี,ท่อPE ขนาด,ท่อHDPE ขนาด,ท่อPE,ท่อHDPE

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 263,732