ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ, ขนาดท่อ PE ร้อยสายไฟ

     ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ / SIZES OF HDPE CONDUIT PIPE

        ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงจะเริ่มตั้งแต่ขนาด 20 มม.-200 มม.สำหรับ ท่อHDPE ร้อยสายไฟ Class I (PN 6)และ
         ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ Class II (PN 4)จะเริ่มตั้งแต่ขนาด 32 มม.-200 มม.ท่อ PE ร้อยสายไฟมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และสามารถผลิตออกมาเป็นม้วนได้ ม้วนละ 50 เมตรและ 100 เมตร

                                    ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ 

       หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
     SAP HOME CENTER LTD.,PART.
   www.saphomecenter.com
  Email:saphomec@gmail.com
      โทร:092-775-9000,085-567-1222,02-876-1731
Fax:02-876-1733
สายด่วน:085-5671222

                                                                    
                                                                  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 403,899