ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ, ขนาดท่อ PE ร้อยสายไฟ

ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาดท่อ PE ร้อยสายไฟ

ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ท่อ PE ร้อยสายไฟ ขนาดต่างๆ

Sap Home Center จำหน่าย ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ท่อ PE ร้อยสายไฟ หลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ไปจนถึง ขนาด 200 มม. โดยมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร ในส่วนของท่อขนาดเล็ก จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 มม.จนถึง 110 มม. และสามารถนำมาขดเป็นม้วนได้ โดยมีความยาวม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง เคลื่อนย้าย และการติดตั้ง แล้วแต่ลักษณะของการใช้งาน ของท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ท่อ PE ร้อยสายไฟ

สอบถามข้อมูลท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ท่อPE ร้อยสายไฟ
เช็คราคาท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ราคาท่อ PE ร้อยสายไฟ    เช็คขนาดของท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ท่อ PE ร้อยสายไฟ

เช็คราคาสอบถามข้อมูล

 

        

คลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ

สำหรับขนาดของท่อ HDPE ร้อยสายไฟ จะมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ไปจนถึง ขนาด 200 มม. โดยมีความยาวมาตรฐานอยู่ที่ท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร ในส่วนของท่อขนาดเล็ก จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 มม.จนถึง 110 มม. และสามารถนำมาขดเป็นม้วนได้ โดยมีความยาวม้วนละ 50 เมตร และ 100 เมตร ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง เคลื่อนย้าย และการติดตั้ง

มาตรฐานของท่อ HDPE ร้อยสายไฟ

มาตรฐานของท่อเอชดีพีอีจะอ้างอิงตามข้อกำหนดทางวิศวกรรมจากการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ตามมาตรฐาน DIN 8074/8075 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนยอมรับในการใช้ท่อ HDPE สำหรับระบบงานท่อร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายโทรศัพท์ รวมถึงสายเคเบิ้ลใยแก้ว (Optional Fiber Cables) เพื่อเป็นฉนวนป้องกันสายเคเบิ้ลใต้ดิน(Underground Cable System) ทั้งในระบบธรรมดาและระบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในหน่วยงานรัฐ และเอกชน เช่น MEA, PEA, TOT, CAT Telecom และโครงการอื่น ๆ เป็นต้น

ขนาดท่อ HDPE ร้อยสายไฟ 

       หจก. เอส เอ พี โฮมเซนเตอร์
     SAP HOME CENTER LTD.,PART.
   www.saphomecenter.com
  Email:saphomec@gmail.com
      โทร:092-775-9000,085-567-1222,02-876-1731
Fax:02-876-1733
Line ID :@saphome

                                                                    

                                                                  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 518,597