ราคาข้อต่อท่อ SYLER

                                                                                       ข้อต่อเหล็กบุพีอี แบบเกลียวท่อไซเลอร์
                                                                                                               สำหรับติดตั่งกับท่อไซเลอร์ขนาด 1''-4''

    ข้อต่อตรงเกลียว    ข้อลดกลมเกลียว        สามทางเกลียว      สามทางลดเกลียว
    ข้องอ 45 เกลียว       ข้องอ 90 เกลียว      หน้าจานเกลียว       ปลั๊กอุดเกลียว
     ฝาครอบเกลียว       ยูเนียนเกลียว       นิปเปิ้ลเกลียว       ข้องอลดเกลียว

                                                                                                         ข้อต่อท่อเหล็กบุพีอี ไซเลอร์
                                                                                                                       สำหรับติดตั่งกับท่อไซเลอร์ขนาด 1''-8'' 
 
       ELBOW 45        ELBOW 90           TEE      Reducing Tee 
   Hot Roll Grooved    Hot Roll Grooved     Hot Roll Grooved      Hot Roll Grooved 
 Concentric Reducer Eccentric Reducer            Cap Adaptor Flange PN16
  Hot Roll Grooved   Hot Roll Grooved      Hot Roll Grooved   Hot Roll Grooved
         RIGID                 FLEXIBLE        REDUCING     Grooved Flange
     Grooved Coupling      Grooved Coupling  Flexible Grooved Coupling             PN 16
     

                                 Grooved Flange
                                       Ansi 150
                                                                                       ราคาข้อต่อท่อไซเลอร์ / ราคาข้อต่อท่อ SYLER         

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 426,648